KLUBBORGANISERT TRENING

KLUBBORGANISERT TRENING

Les kva reglar som gjeld ved gjenomføring av klubborganisert trening! Viktig også at dei laga som ønsker å få tildelt treningstid melder dette inn til Sportssjef breidde Jesper Törnqvist.

Sjå fleire nyheiter