TRENINGSAVGIFT 2020

No kan du betale treningsavgifta for 2020. Betalingsfrist onsdag 1. juli!

Treningsavgifta dekker kostnaden for å delta på laget og lagets aktivitet gjennom året. Avgifta dekker også spelaren si forsikring og må betalast innen fristen som er 1. juli.

*Dersom avgifta ikke er betalt innen fristen vil ikkje spelaren kunne delta på lagets aktivitet!

Betalingsfrist onsdag 1. juli!

TRYKK HER FOR Å BETALE TRENINGSAVGIFTA!

Treningsavgifta er tilpassa det tilbodet ein får og varierer derfor både på årstrinn og nivå. 
* Prisane inkluderer administrasjonsgebyr!

Dersom det er ønskelig kan avgifta trekkast automatisk over fleire mnd, slik at du slepp å betale alt med ein gong. Betalinga vert trekt automatisk  frå kortet ditt, så det er ikkje noko du trenger å gjere etter du har gjennomført registrering og betaling.

Treningsavgifta dekker kostnaden for å delta på laget og lagets aktivitet gjennom året. Avgifta dekker også spelaren si forsikring og må betalast innen fristen som er 1. juli. Dersom avgifta ikke er betalt innen fristen vil ikkje spelaren kunne delta på lagets aktivitet.

Klubben søkte om kompensasjon for treningsavgift i krisepakke 1 og her fekk vi dessverre ikkje godkjent vår søknad. Treningsavgifta som no ligg ute for betaling er derfor ei ordinær treningsavgift. 

Vi minner også om at det er mogleg å nytte delbetaling dersom det er behov for det. 

For spørsmål, ta kontakt med Per Arve Moldskred på e-post: per.arve@hodd.no.

Annonse fra Obos-ligaen: