TRENARFORUM 2019

Vi inviterer herved til trenarforum på Høddvollhuset måndag 20. mai kl. 18.00.

Vi håper så mange som mulig kan sette av tid til dette.

Agenda:
1)    Innlegg Sindre « Eigarskap til eiga utvikling».
2)    Organisering sport 2019.
3)    Eventuelt.
 

Send tilbakemelding til Sindre Eid på e-post sindre@hodd.no om du kjem på trenarforum.
 

Annonse fra Obos-ligaen: