Sakliste Årsmøte 2017

Torsdag 16. november kl. 18.00 på Høddvollhuset.

IL Hødd Fotball

1. Godkjenning av innkallinga og saklista. 
2. Val av ordstyrar og to personar til å signere protokoll.
3. Val av referent. 
4. Årsmeldingar IL Hødd Fotball.
5. Val. 

Styret IL Hødd Fotball

Annonse fra Obos-ligaen: