PERMITTERINGAR I HØDD FOTBALL

Hødd Fotball sender ut permitteringsvarsel til sine tilsette.

Styret i Hødd Fotball har gjort vedtak om å permittere dei tilsette. Bakgrunn for dette er situasjon kring koronaviruset og tiltak som er sett i verk for å redusere smitterisikoen og som påverkar vår driftssituasjon framover.

Arbeidsgjevar har i dag hatt møte med dei tilsette sine representantar og partane er samde i permitteringsvarselet som no vert sendt ut. Alle dei tilsette er informert.

Styret viser også til at situasjonen vi står i vil gi tapte inntekter. Budsjettet til Hødd Fotball for 2020 har i dag større kostnadar enn vi strengt tatt skulle ha hatt. Det er derfor vanskeleg å redusere på andre postar enn lønn. Styret finn det ikkje forsvarleg å fortsette drifta i denne vanskelege tida utan permitteringar.

Styret i Hødd Fotball

Annonse: