MEDLEMSMØTE HØDD FOTBALL 7. MAI

I og med at det 7. mai vert opna for arrangement på inntil 50 stk. vil vi ha eit infomøte for vore medlemar i Hødd Fotball, torsdag 7. mai kl. 18.00 i storsalen.

Agenda for møtet:

  • Presentasjon av styret, og velkomen
  • Styrearbeid sidan start
  • Dagleg leiar, litt om forholda slik det er no
  • Utvalsmodellen
  • Organisasjon sport
  • Strategiplanen som no er vedtatt

I forkant av medlemsmøtet har vi ei samling med spelarane. Spelarane vert oppmoda om å vere med i starten av medlemsmøtet. 

Annonse fra Obos-ligaen: