INNKALLING TIL ÅRLEG MØTE I HØDD FOTBALL

Det vert hermed kalla inn til årleg møte i Hødd Fotball, tysdag 11. februar kl. 18.00 på Høddvollhuset.

SAKLISTE 

1. Godkjenning av innkalling til årleg møte 
2. Handsame rekneskap 2019 
3. Handsame gruppa si årsmelding 
4. Innkomne saker 
5. Fastsette budsjett 2020
6. Fastsette årleg treningsavgift jf. § 15 nr. 7 
7. Innstilling gruppestyret Hødd Fotball
 
Årsmeldinga blir tilgjengeleg for medlemmane innan få dagar.
 
 
Vel møtt til årleg møte i Hødd Fotball tysdag 11.februar!
Annonse fra Obos-ligaen: