INNKALLING TIL ÅRLEG MØTE I HØDD FOTBALL

Det vert hermed kalla inn til årleg møte i Hødd Fotball, tysdag 5. mars kl. 18.00 på Høddvollhuset.

SAKLISTE 

1. Godkjenning av innkalling til årleg møte 
2. Handsame rekneskap 2018 
3. Handsame gruppa si årsmelding 
4. Innkomne saker 
5. Fastsette budsjett 2019 
6. Fastsette årleg treningsavgift jf. § 15 nr. 7 
7. Innstilling gruppestyret Hødd Fotball

 

Saksdokumentet blir tilgjengeleg for medlemmane dagen før det årlege møtet. 
 

ÅRSMELDING 2018

 

Vel møtt til årleg møte i Hødd Fotball.
Annonse fra Obos-ligaen: