INFORMASJON TELENOR XTRA HØDD FFO

Det blir ikkje opna for påmelding til FFO for neste skuleår.

Det er gjort vedtak i Fotballstyret om at klubben ikkje skal tilby FFO frå neste skuleår. Situasjonen med Corona er så pass uoversiktleg at klubben ikkje ynskjer å starte opp frå hausten av. Det kan vere ei moglegheit for at vi tilbyr FFO frå januar 2021, men det må vi evt. ta ei vurdering på løpet av hausten. Vi minner derfor om fristen for påmelding til kommunal SFO er i dag (15. april).

Hødd Fotball

Annonse: