Morgontreningar i november og desember

Velkomen til MøreAkademiet sine morgontreningar i november og desember - for dei som vil litt ekstra!

Tilbodet er for alle mellom 10-15år (5-10. klasse), uansett klubbtilhøyrsle.

Det skal gjennomførast 5 økter, kvar torsdag i fem veker, der første økta er 9. november. Treningstart i Ulsmohallen 6:30, fram til ca. 7:45. Spelarane får yoghurt/banan etter økta. Ein har tilgang til garderobe på Høddvollhuset etter øktene. 

Temaet på øktene er individuell ferdigheitsutvikling. Treningane blir leia av akademileiar Sverre Hjelle Økland, og Anders Hüttner Pilskog. 

Påmelding:
Annonse: