Presseakkreditering

All presse skal akkrediterast, og dette må gjerast ved å fylle ut vedlagt akkrediteringsskjema. Bruk linken for å melde din ankomst til stadion. Frist for akkreditering er to dagar før kampdag.

Alle søknadar etter denne fristen vil ikkje bli godkjent.

Dersom du ikkje høyrer noko etter du har registrert deg, så er alt i orden. Vi vil ta kontakt dersom akkrediteringa ikkje blir godkjent. 

Andre førespurnadar kan sendast til medieansvarleg André Aurvåg Gardshol til e-postadresse [email protected].

Akkrediteringsskjema

Annonse: