SKIFTE AV KUNSTGRASDEKKE PÅ KGB

Ønskjer du delar av kunstgrasdekket på KGB?

Første veka i juli starta arbeidet med å legge nytt kunstgrasdekke på KGB og før den tid skal det gamle dekket takast bort. 

Dersom nokon ønskjer delar av kunstgrasdekket, så treng vi ei tilbakemelding seinast fredag 7. juni kl. 12.00. Bestilling skjer til per.arve@hodd.no.

I utgangspunktet blir det gamle dekket tømt for innfyll og skjært i 4 meters breidde. Det er mogleg å få skjært det i tometers breidde ved ønske. Dette vil å så fall medføre ein ekstra kostnad for mottakar. 

Mottakar må sjølv sørge for borttransportering. 

Dette treng vi av info:

- Antal kvadratmeter
- Kontaktperson
 
Bilete: NRK
Bilete: NRK

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: