Moldskred konstituert som Dagleg leiar

Samtidig er Skotheim konstituert som Sportssjef.

Per Arve Moldskred tiltrer med umiddelbar virkning stillinga som fungerande Daglig leiar i IL Hødd Fotball inntil ny Daglig leiar er på plass.

Andre Skotheim tiltrer med umiddelbar virkning stillinga som fungerande Sportssjef inntil Andre Nevstad er tilbake frå sjukmelding.

Annonse fra Obos-ligaen: