INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL HØDD

Styret kallar med dette inn til årsmøte i IL Hødd. Årsmøtet vert halde den 12.03 kl. 18.00 på Høddvollhuset. Vel møtt!

Saker som eit medlem ynsker å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinest 26.02.2019 til e-mail adressen leiar_il@hodd.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vert gjort tilgjengelig for medlemane seinast ei (1) veke før årsmøtet på gruppene sine heimesider. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein (1) månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarheit, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Lova IL Hødd

Velkomen til årsmøte! 

Med venleg helsing 
styret 
Annonse fra Obos-ligaen: