INFORMASJON ÅRLEG MØTE OG ÅRSMØTE

Det blir årleg møte i Hødd Fotball i veke 7 og årsmøte i IL Hødd måndag 9. mars kl. 17.00.

Årleg møte i Hødd Fotball vert gjennomført i løpet av veke 7. På dette møtet skal forslag til styret i fotballgruppa leggast fram som informasjon, før det skal endeleg vedtakast på årsmøtet i IL Hødd 9. mars kl.17.00.

Av det sittande styret, så er følgande tre kandidatar ikkje på val: Erika Skarbø, Andre Skotheim og Kari Mette Sundgot. Dei tre som er på val er: Tommy Walaunet, Jogeir Romestrand og Ivar Morten. Alle tre har valt å takke nei til vidare arbeid i styret. Arbeidet med å finne tre nye styremedlemmar er i gong og medlemmar og andre interessentar bes om å komme med forslag til kandidatar. Forslag kan bli gitt til det sittande styret eller til valkomiteen.

Annonse fra Obos-ligaen: