ÅRSMØTE IL HØDD

Det vert hermed kalla inn til årsmøte i IL Hødd, måndag 9. mars kl. 17.00 på Høddvollhuset.

Saker som eit medlem ynsker å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast to veker før årsmøtet til e-mail adressa leiar_il@hodd.no

Fullstendig sakliste og naudsynte saksdokument med forslag til årsmøtet vert gjort tilgjengelig for medlemane seinast ei (1) veke før årsmøtet på gruppene sine heimesider. 

Velkomen til årsmøte! 

Med venleg helsing 
styret 
Annonse fra Obos-ligaen: